Hem analitzat i implementat moltes metodologies que faciliten que un procés i/o sistema sigui més eficient. Des de Lean Thinking fins al sentit comú, passant per TOC, Six Sigma, 5S, Kanban, 8D, Gestió del Coneixement…

 

Algunes de les actuacions
que duem a terme són:

  Optimització de
l´estructura operativa

  Racionalització del
procés logístic

  Optimització de costos i
eficiència operativa (OEE)

  Aplicació de metodologies
de gestió de projectes

  Anàlisis de processos i
eliminació de problemes

  Optimització dels sistemes
de producció i qualitat

  Implantació d´eines per a
mesurar el rendiment