[icon name=»fa fa-users fa-5x»]

Els departaments staff de les empreses han de contribuir eficaçment a l’activitat diària, si no ho fan poden limitar la consecució dels resultats esperats. Per aconseguir que la seva aportació sumi han d’estar perfectament organitzats, controlats i avaluats, tant si són interns com si estan externalitzats.

[icon name=»fa fa-users fa-5x»]

Els serveis que oferim per a millorar
ELS processos de suport empresarial són:

[icon name=»fa fa-check-circle»] Anàlisi i proposta de millora
de processos administratius

[icon name=»fa fa-check-circle»] Introducció i implementació del
procés de gestió d´incidències

[icon name=»fa fa-check-circle»] Conceptualització del
procés de gestió de riscos

[icon name=»fa fa-check-circle»] Auditories específiques
d´un procés

[icon name=»fa fa-check-circle»] Millora del procés de
marketing i de comunicació