Aportem capacitat analítica per optimitzar tots els processos de direcció de l´empresa, amb l’objectiu principal que el nostre client enfoqui adequadament la seva estratègia i assoleixi la màxima autonomia.

 

Els serveis que aportem i/o implementem són:

  Procés de planificació i definició estratègica

  Proposta de quadre de comandament i indicadors estratègics

  Establiment d´alternatives i polítiques d´inversions

  Elaboració de models de costos i anàlisis de rendibilitats

  Model de planificació a mitjà i llarg termini

  Procés de millora contínua

  Optimització del procés de venda

  Anàlisi dels rendiments: línia de negoci, productes i mercat