Es busca Director General Open mind i… humil


De la lectura del llibre de Jim Collins (Good to Great) i dels anys d’experiència fent projectes de millora en diferents organitzacions, podem afirmar que ens encanta treballar en aquelles empreses en les que ens trobem amb un Director General open mind i… humil. Són dues característiques bàsiques per saber escoltar, entendre i fer les preguntes adequades.


Open

Aquestes són condicions necessàries, tot i que no suficients. No sempre que ens trobem amb aquesta situació som capaços de portar a terme el nostre projecte amb èxit rotund, ja que per això també és necessari que es compleixin tres requisits més:

  1. Pla estratègic ben comunicat, compartit per tot l’equip directiu i executat amb disciplina.
  2. Rols i processos clars per assegurar que cada persona de l’organització entén i te poder per executar les acciones que li corresponen.
  3. Bon ambient de treball. Fonamental per salvar i superar les dificultades en les que, de ben segur, es trobarà l’empresa.

Per extensió, quan el Director General compleix amb les característiques anteriors, això s’acaba contagiant a la resta de l’organització, fent que els a millor, siguin més fàcils d’implementar i estan alineats amb l’estratègia de l’ empresa.

En definitiva, busquem Directors Generals amb aquestes característiques per poder desenvolupar els nostres millors projectes.

Veure post de Cesc Alcaraz relacionat: https://feedbackground.com/es/las-empresas-amables-son-mas-productivas/

Veure resum del llibre de Jim Collins http://www.slideshare.net/Cescalcaraz/empreses-que-sobresurten

Deixa un comentari