Quan el volum importa!

Darrerament estic participant en diferents comissions de treball on es debat quines estructures hem de crear per tal de fomentar l’emprenedoria i la creació d’empreses. Sense menystenir aquests esforços, personalment considero que més que parlar de més empreses, hauríem de focalitzar-nos en tenir empreses de major dimensió.

De les dades del propi idescat es destaca el següent:

2015_01Estadística

En definitiva, quasi el 95% de les empreses catalanes tenen menys de 9 empleats i tal i com s’explica en el post següent, la comparativa amb Alemanya deixa ben clar que te menys empreses que el nostre país i en canvi, són més grans i aporten més valor: http://elblogdeadvalorem.blogspot.com.es/2013/04/espana-supera-alemania.html

El-volum-importa2

Per tant, volem més empreses?

Amb la nostra experiència per tota mena d’organitzacions empresarials ens hem adonat que una empresa que te 500 treballadors genera, de forma directa i indirecta, un efecte econòmic al seu voltant molt superior al que suposen 10 empreses de 50 treballadors.

L’explicació és tant senzilla com el fet que l’empresa més gran ha hagut de posar en marxa tots i cadascun dels processos empresarials per poder arribar a aquesta dimensió. Per posar un exemple, probablement té un bon departament de màrqueting que executa les activitats corresponents i que també en subcontracta d’altres. Per contra, una empresa petita és difícil que pugui desenvolupar aquesta activitat de forma potent i li surti a compte de forma clara.

Aquesta major dimensió es pot assolir, ja sigui fent créixer la pròpia organització de forma orgànica, ja sigui a based’adquisicions. Paral·lelament cal tenir ben estructurat el projecte i una bona organització per assegurar l’assentament de les estructures bàsiques de funcionament.

També és possible mitjançant la col·laboració sistemàtica, estructurada i reglamentada entre diferents organitzacions complementàries des del punt de vista d’un mercat, fet que permet compartir determinats processos per tal d’assegurar que el conjunt en surt reforçat. En aquest sentit, la política de clústers facilitaria aquesta integració.

Per tant, anem pensant de quina forma podem guanyar aquesta dimensió que ens asseguri millor el futur i, sobretot, la força com a país?

Deixa un comentari