Obro una nova planta en un altre país, i després, què?

Obrir una nova planta en una altra població del mateix país o l’estranger, en general, sempre és una bona noticia i motiu de satisfacció per part de l’empresa. La nostra experiència ens demostra que hi ha dos aspectes rellevants a tenir en compte per assegurar l’èxit:

  1. Procés de deslocalització (offshoring) ben definit i executat
  2. Existència d’un Model de Gestió Operativa global

Offshoring

Molt sovint el fet de no tenir ben pautat el sistema organitzatiu que s’utilitzarà a la nova planta, provoca discussions, desavinences i quasi sempre, ineficiències que acaben costant diners i prestigi a l’organització.

Des de FeedBackGround apostem per contemplar un Sistema Operatiu de Gestió de la companyia que inclogui les diferents plantes Industriales i delegacions comercials que es tinguin a qualsevol lloc del món i s’integren en cadascun dels 5 punts següents:

  1. Processos. Mapa de processos comú per a tota l’organització amb els corresponents propietaris de processos
  2. Organigrama. Estructura organitzativa global i integrada amb definició clara de funcions per a cada departament o centre de cost
  3. Persones / Roles. Definició de roles necessaris per executar les funcions departamentals
  4. Sistema de gestió. Definició i control de KPIs (Indicadors clau), Reporting i Calendari de seguiment
  5. Sistema d’informació. Sistema informàtic que cobreixi els processos definits i faciliti la visualització ràpida dels indicadors per a la presa de decisions

Si el sistema no està ben definit i implementat, correm el risc de perdre el control sobre la planta situada físicament lluny de la central i per tant, limita molt la capacitat de creixement de qualsevol organització.

Deixa un comentari