Com potenciar les persones clau de la teva organització?

Un dels punts més freqüents i que suposen un major desgast a les empreses és el tema del personal. Des de FeedBackGround hem dut a terme molts projectes de millora operativa i organitzativa i al final, sempre, ens trobem que són les persones clau de les organitzacions clients les que asseguren l’èxit dels projectes o no.

És en aquest sentit que des de fa un temps hem posat en marxa el servei de coach, molt enfocat a ajudar a assentar els canvis que es produeixen per millores o simplement, potenciar perfils professionalment i tècnicament molt vàlids, però amb poca formació o experiència en gestió de persones i/o equips. Aquest servei l’estem fent tant de forma individual com per a tot un equip de gestors de projectes.

Si voleu obtenir més informació al respecte:

https://feedbackground.com/coaching/index-ca.html

Deixa un comentari