Les empreses amables, són més productives?

L’altre dia vaig visitar una empresa industrial per primer cop i, degut a una confusió en els horaris, em vaig haver d’esperar més de 20 minuts a la recepció. No hi havia ningú a la sala, car el sistema de comunicació era via telefònica i, per tant, havies de marcar el número del teu interlocutor a fi i efecte d’avisar que havies arribat.

En tot cas, em va sorprendre, i molt positivament, el fet que, de les 9 o 10 persones de l’empresa que van passar per allà mentre esperava, totes em van preguntar: Et puc ajudar? Necessites alguna cosa? Amb qui has quedat?

Un cop vaig començar l’entrevista amb el meu interlocutor, li vaig fer esment d’aquest fet i em va comentar que això estava molt relacionat amb el caràcter del fundador de la companyia. En definitiva, és un exemple de com el caràcter del propietari o del Director General, pot influir en el fet que hi hagi bon ambient dins de l’organització i, per tant, es generi i fomenti un esperit de col·laboració interna que, de manera lògica, acabi generant augments de productivitat.

Aquesta experiència la lligo amb un estudi que vaig llegir en el seu moment i que reflectia que les empreses amb millorperformance complien el següent:

Trilog_perf_cat

Deixa un comentari