Mínim comú denominador en quant a valors empresarials

Des de l’experiència de força anys participant en projectes de millora de processos i, en general, d’organització empresarial, apareixen alguns valors que es repeteixen en els casos d’aquelles empreses que acaben tenint èxit en el mercat.

El primer d’ells (sense que vulgui dir major importància) és la Disciplina. Tal i como es confirma en l’estudi de Jim Collins recollit en el llibre Built to last, l’element “pegament” de totes les iniciatives i accions generades per l’organització és la disciplina en sentit ampli. Comença pel màxim responsable, però es evident que ha de transcendir a la resta del personal. En aquest cas disciplina significa coherència i rigor.

El segon valor a tenir en compte, també comentat en el llibre descrit anteriorment, és la Humilitat. Aquest punt és bàsic per aconseguir que el personal adscrit a un departament o a nivell global, segueixi els passos marcats pels líders. Tot això sense oblidar en els màxims responsables els necessaris coneixements tècnics del negoci, of course!

L’últim dels valors que des de FeedBackGround considerem bàsic és la Generositat. Ser generosos, en sentit ampli, a mig i llarg termini, acostuma a ser molt rendible, ja sigui a nivell individual (més coneixement i reconeixement) como a nivell empresarial (nou client, més contactes…)

Aquests tres valores, consolidats i desenvolupats de forma sistemàtica, alhora que pacient, crea organitzacions fortes que perduren en el temps. I el millor de tot és que no és difícil posar-les en pràctica.

Valors1-300x178

¿Comencem avui mateix?

Deixa un comentari