En tots els projectes que desenvolupem establim
indicadors (KPIs) que faciliten el seguiment
de la consecució de les diferents fites marcades.

Cercle-Virtuos-FBG-Metodologies

 

Els nostres consultors estan certificats
en les principals metodologies de millora
de processos
industrials i de producció.

Usem el nostre sistema POP per analitzar i proposar canvis en els processos: Procés, Organització, Persones, Sistema de Gestió i Sistema d’Informació.

Cercle-Virtuos-FBG-Eines