Cesc Alcaraz Calvet
Soci - Director processos estratègics

Màrius Mollà Roca
Soci - Director processos operatius


Darío Jaén Fernández
Consultor processos operatius

Francesc Magrané
Consultor processos operatius


Carlos Romero Soler
Consultor processos operatius


Carles Pujol
Consultor processos estratègics


Miquel Quiles
Consultor processos operatius


Rafael Caballé
Consultor processos operatius


Dani Lorente
Consultor processos màrqueting i comunicació