El secret de les organitzacions exitoses

“Una organització exitosa és com una colònia d’abelles – una entitat ben estructurada amb processos clars i empleats talentosos que treballen conjuntament de forma efectiva”

Aquesta frase està extreta de la publicació de McKinsey: Quines característiques compleixen les organitzacions exitoses? És un recopilatori dels principals articles publicats per la consultora internacional al voltant dels conceptes de l’organització empresarial.

En forma de resum, hi ha 4 punts que cal tenir present si es vol assolir l’èxit empresarial:

  1. Agilitat i estabilitat. De les diferents enquestes realitzades per McKinsey es destaca que les organitzacions amb aquestes dues característiques tenen un 70% més de possibilitats d’aconseguir l’èxit. Hi ha tres grans àrees que cal balancejar:
    1. Es poden crear estructures primàries (més fixes) i secundàries, adaptades a les necessitats i canvis del mercat
    2. Definició clara de qui ha de prendre les decisions
    3. Establiment de processos clau molt ben executats. Quan tothom entén com es realitzen les tasques claus, qui i com, les organitzacions es poden moure de forma més àgil
  2. L’agilitat és rendible. S’entén velocitat com la mesura dels cops que els líders prenen decisions ràpides i s’adapten ràpid a les noves formes de fer les coses. S’entén estabilitat, com la capacitat de les organitzacions d’implementar objectius operatius i mètriques, definir estàndards i objectius de treball, estructures i responsabilitats, definició de rols i ideant processos per documentar coneixement i idees
  3. Assolint el disseny organitzatiu ideal. El 60% de les empreses que van respondre vam comunicar que havien canviat l’organització durant els darrers dos anys i només un quart havia tingut èxit. Perquè redissenyar l’organització? Es redefineix una organització per tal d’assolir l’estratègia i que el personal estigui preparat i motivat per executar-la i assolir-la. La reorganització implica integrar l’estructura, processos i personal.
  4. Organitzant el futur. A mida que la tecnologia digital agafa importància i penetra en el món laboral, agafa més força la discussió sobre quina és la millor forma d’organitzar-nos. La digitalització dels llocs de treball (a tenir en compte el poder del sector d’automatització) requerirà canvis en els sistemes organitzatius. Canviarà la forma com s’està treballant ara.

Ens posem en marxa?

Deixa un comentari