Del “Fax management” al “Performance management”

En el terreny de la gestió empresarial, si més no al nostre país, s’està produint una evolució ràpida i imparable que, d’una forma exagerada, es pot representar de forma gràfica com un camí que va des dels orígens de la gestió directa i personal (ordre cara a cara, trucada de telèfon, per fax (encara que sembli estrany, ho hem trobat en  alguna empresa) fins un model estructurat d’objectius, molt més autònom i creatiu como és la gestió per KPIs (Indicadors clau)

fax

Aquest és un recorregut natural per a qualsevol empresa que pretengui seguir viva en el futur. No és casual que les grans empreses multinacionals i corporacions, fa temps que estan treballant sota aquest criteri i jo diria que no els hi va malament.

Segurament en el món de la gestió anem tard en molts aspectes, així que no cal inventar-se res. Simplement cal aprendre, adaptar-se i avançar en els punts en que sigui possible.

El procés de Performance Management permet relacionar l’activitat diària d’una empresa amb els objectius de la mateixa, mitjançant un sistema de KPIs estratègics i  operatius ben definits i convenientment seguits amb la disciplina necessària.

Aquest tipus de sistemes dóna autonomia als empleats, els quals potencien la seva autoestima, augmentant el nivell de pro activitat, millorant l’ambient de treball i per definició, la bona Performance de l’organització.

Fax o KPIs? Com estàs gestionant la teva companyia?

Deixa un comentari