Com reduir la pressió del dia a dia del Director General?

En moltes ocasions ens hem trobat que, fent una visita comercial o simplement fent petar la xerrada amb algun d’ells, hi ha la queixa de quantes decisions pròpies del dia a dia passen per les seves mans, fet que planteja que la seva activitat de direcció es vegi ressentida, així com també l’estrès personal.

Empowerment

De la nostra experiència podem extreure que, en la major part dels casos, aquesta “sobre activitat” diària és provocada pel propi director. L’explicació és el fet que, probablement, a l’empresa no hi ha un Sistema Operatiu prou ben definit com per poder delegar i donar el que es coneix en termes anglosaxons, com empowerment als comandaments.

Quan parlem de Sistema Operatiu ens estem referint al model de definició integrada del mapa de processos, organigrama, rols, així com també el sistema de gestió i d’informació que ha de donar-hi cobertura. Aquest sistema, que amb una forma o una altra existeix a totes les organitzacions i que molts cops està sota l’”adjectiu” ISO 9.001 o altres, cal treballar-lo, cal creure-se’l i cal potenciar-lo constantment per tal que sigui efectiu.

En definitiva,  vols que fem una ullada al teu sistema operatiu per tal de tenir clar el potencial de millora del mateix?

Deixa un comentari