Com a consultors en organització empresarial ens trobem molt freqüentment amb el tema de l’ambient laboral. El mal ambient genera un nivell alt de rotació, en molts casos superior al desitjat i a la pèrdua de talent que, como és ben sabut, és la clau de l’èxit empresarial. I al contrari, un bon ambient de treball redueix la rotació i fins i tot, es pot apreciar un salari emocional que pot arribar a ser important

En la major part dels casos que hem analitzat, les causes d’aquest mal ambient laboral tenen la seva arrel en el tipus d’organització (o desorganització) de l’empresa.

Hi ha tres elements clau que, ben alineats, asseguren la consecució dels objectius proposats:

  1. Visió estratègica. Compartida i comunicada a tota l’organització
  2. Rols i processos. Definició i comunicació del sistema organitzatiu i assumpció de responsabilitats de cada persona
  3. Bon ambient laboral. Resultat de la bona integració dels dos punts anteriors.

Si fos tan senzill, totes les organitzacions tindrien models semblants i la nostra experiència ens demostra que no és així. En tot cas, és un nou repte per l’empresa.

Ens posem en marxa?