Fa temps que sentim a parlar que les dades són un dels punts de més valor de les empreses, però fins a quin punt les estem gestionant bé? Ho està fent ja la nostra competència?

Podem diferenciar entre dades estructurades (les que podem arribar a gestionar a diari) i les no estructurades, que poden tenir origen en la pròpia organització o de forma externa. És en aquest àmbit en que ja hi ha empreses que estan començant a treballar amb aquesta mena de dades per tal de:

  1. Diagnosticar. Dependrà molt del sector i de l’objectiu de l’anàlisi, però pot abastar des d’estudiar les causes en problemes de fabricació com veure les causes d’un mal sistema educatiu
  2. Predir. Hi ha tècniques per permeten, en funció de l’objectiu, determinar correlacions entre variables; crear grups que compleixen una característica o crear regles d’associació que permetin fer campanyes comercials específiques a determinat públic objectiu
  3. Experimentar. Tècniques que permeten dissenyar experiments (DOE –Design of Experiments), tenint en compte canvis en les variables

Tots aquests conceptes, que sempre han existit, avui dia es poden treballar de forma més ràpida i àgil amb les noves aplicacions desenvolupades i a un cost raonable. Com sempre, no és tant el software que comprem, com el coneixement i definir bé quin és l’objectiu que es vol assolir en l’anàlisi de les dades.

Algunes de les aplicacions que ajuden, i molt, alhora de gestionar aquesta mena de dades, són:

http://www.minitab.com/en-us/

https://rapidminer.com/

Només baixant una versió demo dels sistemes, ja podeu començar a experimentar amb aquelles dades que, fins ara, no en traieu profit. Comencem?