La recuperació econòmica està fent que, si més no al sector industrial, hi hagi una demanda creixent d’enginyers preparats i amb experiència, i això pot ser difícil de trobar. La competència local i mundial fa que cada cop es facin més i nous projectes que impliquen una dosi més gran d’enginy, però també d’habilitats i actituds concretes. No n’hi ha prou amb els coneixements. Alhora, es pot donar la situació que l’empresa compta ja en plantilla amb perfils tècnics que, malgrat que el seu rendiment sigui bo, cal que incorporin noves habilitats per a desenvolupar millor tant les tasques actuals encomanades com nous encàrrecs innovadors als quals l’empresa hagi de fer front.

La cerca i gestió de persones amb quelcom més que talent no resulta fàcil per a la majoria d’organitzacions. Per això a FeedBackGround, i basat-nos en la nostra experiència viscuda a centenars d’empreses que hem visitat, ja fa uns anys que hem posat en marxa un servei que el que fa, precisament, és donar un suport extern personalitzat per aquest procés de selecció i integració a l’empresa per a determinats perfils d’enginyers preuats per les empreses.

El grau en què es pot aplicar aquest procés és adaptable a les necessitats de cada empresa, però després de més de 30 exemples concrets desenvolupats en els darrers anys, podem afirmar que una bona gestió del talent acompanyada de coaching/mentoring és beneficiós tant per l’empleat com per l’empresa que l’acull.

Descobreix-ho en aquest cas pràctic a l’empresa Snop, tier 1 d’estampació al sector automoció.