Auditoria de competitivitat en 10 minuts!

Fa temps que segueixo a la gent de Boston Consulting Group (BCG) i haig de dir que, en general, moltes de les seves aportacions a la xarxa al voltant de la gestió i l’organització empresarial, estan molt bé.

La darrera que he llegit és aquesta que fa referència a un petit qüestionari que intenta descobrir la posició estratègica de l’empresa i les seves capacitats. Si tens una estona, val la pena dedicar-la a fer aquesta petita auditoria per saber la teva posició competitiva:

 1. Com estan posicionats els nostres productes/serveis quan pensem en les dimensions rellevants (qualitat i preu)?
 2. Quina és la percepció de valor dels nostres productes/serveis per part dels nostres competidors?
 3. Fins a quin punt està disponible (segons el que podria desitjar el client) el nostre producte o servei?
 4. És fàcil canviar des de i cap a la nostra marca?
 5. On estem posicionats a l’escala de la corba de la indústria? (Marge de maniobra per vendre més i reduir el cost unitari del producte)
 6. Respecte de la competència, com estan els nostres costos?
 7. Quina és la informació important del sector i com la gestiones?
 8. Estàs guanyant als millors en el procés de recruitment?
 9. Ens adaptem ràpid als canvis que afecten el nostre avantatge competitiu?
 10. Quin % de la teva inversió en innovació, arriba a ser producte punter?

Competitivitat

En funció del sector i tipus d’empresa pots trobar-te que hi ha preguntes que, potser, no tenen molt sentit. La resta, segur que et faran reflexionar i perquè no, ajudar a prendre algunes decisions.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¡Auditoria de competitividad en 10 minutos!

Hace tiempo que sigo a la gente de Boston Consulting Group (BCG) y tengo que decir que, en general, muchas de sus aportaciones a la red sobre la gestión y organización empresarial, están muy bien.

La última que he leído hace referencia a un pequeño cuestionario que intenta descubrir la posición estratégica de la empresa y sus capacidades. Si tienes un rato, vale la pena dedicarlo a hacer esta pequeña auditoria para conocer mejor tu posición competitiva:

 1. ¿Cómo están posicionados nuestros productos/servicios cuando pensamos en les dimensiones relevantes (calidad y precio)?
 2. ¿Cuál es la percepción de valor de nuestros productos/servicios por parte de nuestros competidores?
 3. ¿Hasta qué punto está disponible (según lo que podría desear el cliente) nuestro producto o servicio?
 4. ¿Es fácil cambiar desde y hacia nuestra marca?
 5. ¿Dónde estamos posicionados en la escala de la curva de la industria? (Margen de maniobra para vender más y reducir el coste unitario de producto)
 6. Respecte de la competencia, ¿cómo están nuestros costes?
 7. ¿Cuál es la información importante del sector y como la gestionas?
 8. ¿Estás ganando a los mejores en el proceso de recruitment?
 9. ¿Nos adaptamos rápido a los cambios que afectan a nuestra ventaja competitiva?
 10. ¿Qué % de tu inversión en innovación, llega a ser producto puntero?

Competitivitat

En función del sector y tipo de empresa puedes encontrar que haya algunas preguntas que, quizás, no tengan mucho sentido. El resto, seguro que te harán reflexionar y por qué no, ayudar a tomar algunas decisiones.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *