5 beneficis d’una bona organització

Com a experts en organització empresarial ens trobem amb freqüència que la inversió anual a les empreses respecte del capítol “organització” és, des del nostre punt de vista, insuficient.

La conseqüència d’aquest fet és:

  • Es treballen més hores de les previstes. L’ Excel Management s’apodera de les pantalles i temps del personal
  • Les urgències del dia a dia (apagar focs) provoquen nervis i fan estressant l’ambient laboral
  • La falta de definició de les responsabilitats porta a que es perdin bones oportunitats o s’incorri en majors costos dels necessaris
  • ¿Em deixo alguna cosa? Segur que podeu completar la llista amb més incidències

I d’altra banda, aquelles organitzacions on la inversió anual en sistema organitzatiu és l’adequat (depèn molt de cada organització) els resultats són espectaculars:

  1. L’estratègia està ben definida, compartida i comunicada a tota l’organització
  2. El personal te la sensació de ser realment productiu, alhora que se sent alineat amb l’estratègia de l’organització
  3. Tot el personal te clar quin és el seu paper a la empresa i quin és el de la resta d’empleats
  4. Processos i organigrama d’acord amb l’estratègia de la companyia, així com el procés de millora continua desenvolupat per assegurar el manteniment del sistema organitzatiu
  5. En definitiva, bon ambient de treball que genera gent proactiva i amb entusiasme

Good_organization

Tens clar ara que 1 € invertit en organització es pot convertir en n*€ al teu compte de resultats?

Deixa un comentari