Productividad, Servei

Els avantatges d’acompanyar el talent perquè s’adapti 100% a la nostra organització

La recuperació econòmica està fent que, si més no al sector industrial, hi hagi una demanda creixent d’enginyers preparats i amb experiència, i això pot ser difícil de trobar. La competència local i mundial fa que cada cop es facin més i nous projectes que impliquen una dosi més gran d’enginy, però també d’habilitats i […]