Estratègia

Quan el volum importa!

Darrerament estic participant en diferents comissions de treball on es debat quines estructures hem de crear per tal de fomentar l’emprenedoria i la creació d’empreses. Sense menystenir aquests esforços, personalment considero que més que parlar de més empreses, hauríem de focalitzar-nos en tenir empreses de major dimensió. De les dades del propi idescat es destaca […]