Productividad, Servei

Els avantatges d’acompanyar el talent perquè s’adapti 100% a la nostra organització

La recuperació econòmica està fent que, si més no al sector industrial, hi hagi una demanda creixent d’enginyers preparats i amb experiència, i això pot ser difícil de trobar. La competència local i mundial fa que cada cop es facin més i nous projectes que impliquen una dosi més gran d’enginy, però també d’habilitats i […]

Servei

L’autonomia financera i de mercat com a potencial de creixement empresarial

Des de l’experiència de força anys participant en projectes de millora de processos i, en general, d’organització empresarial, apareixen alguns valors que es repeteixen en els casos d’aquelles empreses que acaben tenint èxit en el mercat. El primer d’ells (sense que vulgui dir major importància) és la Disciplina. Tal i como es confirma en l’estudi […]