[icon name=»fa fa-thumbs-up fa-5x»]

Hem analitzat i implementat moltes metodologies que faciliten que un procés i/o sistema sigui més eficient. Des de Lean Thinking fins al sentit comú, passant per TOC, Six Sigma, 5S, Kanban, 8D, Gestió del Coneixement…

[icon name=»fa fa-sitemap fa-5x»]

Algunes de les actuacions
que duem a terme són:

[icon name=»fa fa-check-circle»] Optimització de
l´estructura operativa

[icon name=»fa fa-check-circle»] Racionalització del
procés logístic

[icon name=»fa fa-check-circle»] Optimització de costos i
eficiència operativa (OEE)

[icon name=»fa fa-check-circle»] Aplicació de metodologies
de gestió de projectes

[icon name=»fa fa-check-circle»] Anàlisis de processos i
eliminació de problemes

[icon name=»fa fa-check-circle»] Optimització dels sistemes
de producció i qualitat

[icon name=»fa fa-check-circle»] Implantació d´eines per a
mesurar el rendiment