[icon name=»fa fa-thumbs-up fa-5x»]

Aportem capacitat analítica per optimitzar tots els processos de direcció de l´empresa, amb l’objectiu principal que el nostre client enfoqui adequadament la seva estratègia i assoleixi la màxima autonomia.

[icon name=»fa fa-sitemap fa-5x»]

Els serveis que aportem i/o implementem són:

[icon name=»fa fa-check-circle»] Procés de planificació i definició estratègica

[icon name=»fa fa-check-circle»] Proposta de quadre de comandament i indicadors estratègics

[icon name=»fa fa-check-circle»] Establiment d´alternatives i polítiques d´inversions

[icon name=»fa fa-check-circle»] Elaboració de models de costos i anàlisis de rendibilitats

[icon name=»fa fa-check-circle»] Model de planificació a mitjà i llarg termini

[icon name=»fa fa-check-circle»] Procés de millora contínua

[icon name=»fa fa-check-circle»] Optimització del procés de venda

[icon name=»fa fa-check-circle»] Anàlisi dels rendiments: línia de negoci, productes i mercat